TORUN HUKUK BÜROSU
Av.Yalçın TORUN
Kızılırmak Mah. 1071 Plaza
1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27
Tel/Fax:0312 432 56 78
torunhukukburosu@gmail.com
Çankaya/ANKARA

TSK, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNİN BAZI SUÇLARDAN DOLAYI ADLİ KOVUŞTURMAYA UĞRAMASI DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETLERİ İDARE TARAFINDAN ÖDENİYOR.

 

 

 

03.08.2019 Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensubu Sanık Personelin Avukatlık Ücretinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  ve Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan  Soruşturma Ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat Veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince ;

TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin görevini ifa ederken işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle sanık durumuna düşmesi halinde olayın niteliği ve kusur derecesine göre sanık personelin vekalet vermiş olduğu avukatın ücreti idare tarafından karşılanmaktadır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin karakol, karakol nöbetçisi, devriye, sevk ve nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirilen ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu, istihbari ve adli görev ile hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı, karargâh personeli dâhil sanık durumuna düşmesi halinde avukatlık ücreti ödenmektedir.

TSK personelinin terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretleri idare tarafından ödenir.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Semih Ali GÜLER

Av.Yalçın TORUN

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92