Yargı Kararları

Yargı Kararları2020-10-19T12:39:31+00:00

Anayasa Mahkemesi Tsk Personeline Verilen “Kınama” Disiplin Cezasına Karşı Yargı Yolunu Açmıştır

By |Ocak 27th, 2023|

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071 Plaza 1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27 Tel/Fax:0312 432 56 78 torunhukukburosu@gmail.com Çankaya/ANKARA

Anayasa Mahkemesi Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememe” Hallerinin Kanunda Tanımlanmadan ve Sayılmadan Doğrudan Yönetmelik İle Düzenleme Altına Alınmasının Anayasa Madde 70’te Yer Alan Kamu Hizmetine Girme Hakkını İhlal Ettiğine Karar Vermiştir.

By |Ocak 10th, 2023|

  ANAYASA MAHKEMESİ UZMAN ERBAŞLARIN “KENDİSİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME” HALLERİNİN KANUNDA TANIMLANMADAN VE SAYILMADAN DOĞRUDAN YÖNETMELİK İLE DÜZENLEME ALTINA ALINMASININ ANAYASA

Disiplin Soruşturmasında İlgilinin Soruşturma Sırasında Alınan İfadesi Tek Başına Savunma Olarak Kabul Edilmemektedir.

By |Ocak 10th, 2023|

Danıştay Kararı - İDDK., E. 2007/1846 K. 2011/6 T. 17.2.2011   Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Disiplin Hukukuna İlişkin Kararlarında Sağladığı Güvenceler

By |Ocak 9th, 2023|

 Kanunla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma,  Makul sürede yargılanma,  Kamuya açık ve aleni yargılama yapılması,

Disiplin soruşturması neticesinde memuriyetten çıkarılma disiplin cezası tesis edilen şahsın idari yargıda açtığı iptal davasının 5 yıl 10 ay sürmesi adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğurur.

By |Ocak 9th, 2023|

Konu ile ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 15.06.2010 tarihli Köksal ve Durdu/ Türkiye Davası'na Mahkeme'nin resmi sitesi olan Hudoc

Son Yazılar

Disiplin Hukuku Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Go to Top