J.Gn.K.lığı Merkez Disiplin Kuruluna üye olarak katılan personelin bir üst disiplin kurulu olan Yüksek Disiplin Kuruluna da katılması sebebiyle, personel hakkında tesis edilen cezalandırma işlemi şekil bakımından hukuka aykırıdır.

Müvekkil hakkında 7068 sayılı Kanun’un 8/6-c maddesi uyarınca “Amir ya da üstlerinin icraatına karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasını ya da göreve çıkılmasını engellemek, buna katılmak, katılmaya tahrik ya da teşvik etmek” fiiline istinaden verilen meslekten çıkarma cezasının; kovuşturma sürecinde J.Gn.K.lığı Personel Başkanının hem J.Gn.K.lığı Merkez Disiplin Kurulunda hem de bir üst kurul olan Yüksek Disiplin Kurulunda görev alması sebebiyle usul yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, İdare Mahkemesinde açtığımız iptal davası kabul edilmişti. Bu sefer, İdarenin istinaf başvurusu üzerine Bölge İdare Mahkemesince yapılan istinaf incelemesi müvekkil lehine sonuçlanarak, İdarenin istinaf başvurusu reddedilmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.