İdare Mahkemesi müvekkilin kardeşinin karıştığı adli suçlar gerekçesiyle güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlanması üzerine adaylığının sonlandırılması işlemini iptal etmiştir.

K.K.K.lığı dış kaynaktan subay temini kapsamında yapılan sınavları kazanarak SUTASAK Eğitimine başlayan müvekkilin güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlanması sebebiyle ilişiğinin kesilmesi işlemine karşı açılan iptal davasında İdare Mahkemesince, müvekkilin kardeşinin bazı adli suçlardan yargılanması, kimi suçlardan beraat etmesi, kimi suçlardan ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmesi, müvekkilin ve yakın çevresinin terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğuna dair bir bilginin olmaması karşısında bunların güvenlik soruşturmasının menfi sonuçlanmasını gerektirecek bir durum olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.