Disiplin

Ana SayfaTag: Disiplin

İdare Mahkemesi; Disiplinsizlik nedeniyle ikinci defa atamaya tabi tutulması atama işlemini hukuka aykırı hale getirmiştir.

By |2021-06-09T12:47:57+00:00Haziran 9th, 2021|

                T.C           YOZGAT İDARE MAHKEMESİ   ESAS NO: 2020/… KARAR NO: 2020/1051 DAVACI :

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

By |2021-05-15T12:25:03+00:00Mayıs 15th, 2021|

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET  MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ    Bakanlar Kurulu

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

By |2021-05-13T18:23:36+00:00Mayıs 13th, 2021|

GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KANUN   Kanun Numarası                       :

Go to Top