polis memuru

Ana SayfaTag: polis memuru

KAMU PERSONELİNİN AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN İDARE TARAFINDAN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

By |2022-06-03T13:37:45+00:00Haziran 3rd, 2022|

KAMU PERSONELİNİN (ASKER KİŞİLER(Hava/Kara/Deniz Kuvvetleri), KOLLUK PERSONELİ(jandarma, sahil güvenlik, polis) ve MÜLKİ İDARE AMİRLERİ) AVUKATLIK

Danıştayın Disiplin Cezasının İptaline Yönelik Davada Suç Fiilinin İşlendiği Tarih İtibariyla Yürürlükte Bulunan Mevzuat ile Daha Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Hükümleri Farklı Olduğundan Disiplin Cezası ile Cezalandırılacak Olan Davacının Lehine Olan Mevzuat Hükmünün Uygulanması Gerektiğine Dair Kararı

By |2021-10-12T13:14:21+00:00Ekim 12th, 2021|

DANIŞTAYIN DİSİPLİN CEZASININ İPTALİNE YÖNELİK DAVADA  SUÇ FİİLİNİN İŞLENDİĞİ TARİH İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT İLE

Go to Top