İdare Mahkemesi; müvekkilin hizmete özel gizlilik dereceli belgeleri avukatına vermesi sebebiyle hakkında 682 sayılı KHK’nin 8.6.d maddesindeki  “Hizmetle ilgili her türlü dosya, kayıt, evrak ve belgeyi yetkisiz kişilere vermek” disiplinsizliği iddiasıyla verilen “16 ay süre ile durdurma” disiplin cezasını, disiplinsizlik  sübuta ermediğinden iptal etmiştir.

İdare Mahkemesi; hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili belgeleri askeri savcılığa suç duyurusunda bulunmak ve AYİM nezdinde dava açmak amacıyla vekil sıfatıyla avukatına vermesi eyleminin; hak arama hürriyeti  kapsamında olması sebebiyle, “Hizmetle ilgili her türlü dosya, kayıt, evrak ve belgeyi yetkisiz kişilere vermek” disiplinsizliğine vücut vermediği gerekçesiyle; İlgili Disiplin Kurulunca müvekkil aleyhinde verilen “16 ay süre ile durdurma” disiplin cezasını iptal etmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.