Karar Özeti:Hakkında dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine rağmen,  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle uzman erbaş adayı olan müvekkilin sözleşmesinin feshedilmesi işleminin iptali amacıyla takip ettiğimiz davada; İdare mahkemesince müvekkil hakkında doğrudan beraat kararı verilemediği, üzerine atılı suçla ilgili olarak müşteki ile arasında uzlaşma sağlanması sebebiyle açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildiği; dolandırıcılık suçunun Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (i) bendinde yer alan katalog suçlar arasında olmadığı, ancak koruduğu hukuki değer ve sonuçları gözetildiğinde, davacının yargılandığı davadaki suçun vasıf ve mahiyeti, atanması sonrasındaki görevinin önemi ve gerektirdiği hassasiyetler dikkate alındığında “dolandırıcılık” suçundan hakkında kovuşturma yapılan davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması ve sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bölge İdare Mahkemesi de istinaf yargılamasında İdare Mahkemesinin kararını onaylamıştır.

Daha sonra yaptığımız temyiz başvurumuz üzerine Danıştay 12.Dairesince, Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun hükmüne göre elde edilen kişisel verilere dayanılarak yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna,  temyiz talebimizin kabulüne, istinaf başvurusunu reddeden Bölge İdare Mahkemesi Kararının Bozulmasına, yeni bir karar vermek üzere dosyanın Bölge İdare Mahkemesine karar verilmiştir.

Danıştay 12.Dairesinin Kararına buradan ulaşabilirsiniz.