”’Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak” fiilini işlediği gerekçesiyle müvekkile verilen 24 ay uzun süreli durdurma (6 disiplin puanı) disiplin cezası (brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılarak infazı) İdare Mahkemesince fiilde tipiklik şartı gerçekleşmediğinden hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

***** Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Disiplin Kurulunca 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/5-ç/6 maddesi gereğince ”Kişinin iffetine yönelik söz söylemek, fiil veya harekette bulunmak ” fiilini işlediğinden bahisle müvekkile verilen 24 ay uzun süreli durdurma (6 disiplin puanı) disiplin cezasının (brüt aylığından 1/2 oranında kesinti yapılarak infazı) iptaline yönelik ikame ettiğimiz davada İdare Mahkemesi; müvekkile isnat edilen fiilin kanunda düzenlenen tanıma uymadığı ve bu suretle tipiklik şartı oluşmadığı gerekçesiyle söz konusu disiplin cezasını hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

Mahkeme Kararının tamamı için tıklayınız.