DİSİPLİN HUKUKUNA İLİŞKİN YARGI KARARLARI
DİSİPLİN HUKUKU .COM AVUKAT YALÇIN TORUN İLETİŞİME GEÇ TÜM YAZILAR
Avukat Yalçın Torun2023-01-16T13:59:21+00:00

DUYURU VE HABERLER

5510 Sayılı Kanun Yürürlüğe girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi

By |Ocak 18th, 2023|

Şehit Sayılma

By |Ocak 18th, 2023|

Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personellerinde Meslekten Çıkarılma

By |Ocak 13th, 2023|

Sözleşmeli Subay ve Astsubayların Disiplin Cezaları Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshi Hususu

By |Ocak 11th, 2023|

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Disiplin Cezaları Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshi Hususu

By |Ocak 11th, 2023|

Uzman Erbaşların Disiplin Cezaları Nedeniyle Sözleşmelerinin Feshi Hususu

By |Ocak 11th, 2023|

Anayasa Mahkemesi Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememe” Hallerinin Kanunda Tanımlanmadan ve Sayılmadan Doğrudan Yönetmelik İle Düzenleme Altına Alınmasının Anayasa Madde 70’te Yer Alan Kamu Hizmetine Girme Hakkını İhlal Ettiğine Karar Vermiştir.

By |Ocak 10th, 2023|

Disiplin Soruşturmasında İlgilinin Soruşturma Sırasında Alınan İfadesi Tek Başına Savunma Olarak Kabul Edilmemektedir.

By |Ocak 10th, 2023|

“Gizli Tutulması Zorunlu Olan ve Görev ile İlgili Bulunan Bilgi ve Belgeleri Görevli veya Yetkili Olmayan Kişilere Açıklamak” Disiplinsizliği Nedeniyle Verilen Meslekten Çıkarma Cezasının İptaline İlişkin Van 1. İdare Mahkemesi Kararı

By |Aralık 23rd, 2022|

CİMER Başvurusu Davacının Hak Arama Özgürlüğü Kapsamında Olup, Başvuru Nedeniyle Tesis Edilen Disiplin Yaptırımı Hukuka Aykırıdır. ( Konya 2. İdare Mah 2022/1289 K)

By |Aralık 21st, 2022|

İdari Soruşturma Ve Disiplin Soruşturmasının Mahiyetini Genişletecek Şekilde Ek Soruşturma Onayı Alınmadan Tesis Edilen Disiplin Yaptırımı Hukuka Aykırıdır. ( Erzincan İdare Mah. 2020/28 E, 2021/592 K )

By |Aralık 21st, 2022|

Anayasa Mahkemesi Uzman Erbaşların “Kendisinden İstifade Edilememe” Hallerinin Kanunda Tanımlanmadan Ve Sayılmadan Doğrudan Yönetmelik İle Düzenleme Altına Alınmasının, Anayasa Madde 70’te Yer Alan Kamu Hizmetine Girme Hakkını İhlal Ettiğine Karar Vermiştir

By |Aralık 5th, 2022|

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARDAN KARAR ÖRNEKLERİ

2204, 2022

Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verilemez.

By |Nisan 22nd, 2022|Tags: , , , , |

Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verilemez. Danıştay; Disiplin cezalarında

2204, 2022

Disiplin cezalarında lehe olan kanun hükmü uygulanır.

By |Nisan 22nd, 2022|Tags: , , , , , |

Disiplin cezalarında lehe olan kanun hükmü uygulanır. Danıştay; Disiplin cezalarında

2103, 2022

Yerel İdare Mahkemesince, Yargıtay Kararıyla Göreve İade Edilen Personelin Açıkta Geçen Sürelere Ait Özlük Haklarının İade Edilmemesine Yönelik İdari İşlemin İptaline Karar Verilmiştir.

By |Mart 21st, 2022|Tags: , , , , , |

DAVACI : VEKİLİ : AV. YALÇIN TORUN (e-tebligat) DAVALI :

2102, 2022

Hukuka aykırı işlem nedeniyle atanmayan memurun , mahkeme kararı ile atanması sonrası özlük hakları iade edilmeli ve derece ile kademesi emsalleri düzeyine getirilmelidir.

By |Şubat 21st, 2022|Tags: , , , , , |

Hukuka aykırı işlem ile devlet memurluğuna atanmayan personelin , mesleğe

1001, 2022

Disiplin soruşturmasının  bağımsız ve tarafsız  bir soruşturmacı tarafından usulüne uygun bir şekilde yürütülmemesi nedeniyle tesis edilen disiplin cezasının iptali

By |Ocak 10th, 2022|Tags: , , , |

KARAR ÖZETİ: Disiplin soruşturmasının  bağımsız ve tarafsız  bir soruşturmacı tarafından

401, 2022

29.12.2021 tarihinde www.sgkrehberi.com’da ”Yasak aşk iddiası ile sözleşmesi feshedilen infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!” başlığıyla yayınlanan Danıştay 12. Dairesi kararı

By |Ocak 4th, 2022|Tags: , , , |

KARAR ÖZETİ: Danıştay 12. Dairesi yasak aşk iddiası üzerine sözleşmesi

2812, 2021

Güvenlik Soruşturmasında ve Arşiv Araştırmasında Özel Hayatın Gizliliği Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edildiğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı (Başvuru Numarası: 2018/26461)

By |Aralık 28th, 2021|Tags: , , , , |

KARAR ÖZETİ: Anayasa Mahkemesinin; 2018/26461 başvuru numaralı, güvenlik soruşturmaları ve

712, 2021

Uyuşturucu Madde Kullanmak suçu nedeniyle verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması durumunda Güvenlik Soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması işleminin kişisel verilerin korunması kapsamında hukuka aykırı olduğuna ilişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı aşağıdadır.

By |Aralık 7th, 2021|Tags: , , , , |

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI)                                           : ...   VEKİLİ                                                 : Av.Yalçın

411, 2021

Danıştay: Kişisel Verileri Koruma Hakkının Özüne Dokunan Güvenlik Soruşturması İşlemi ve Bu İşleme Dayanarak Yapılan Uzman Erbaş Adaylığının Feshi İşlemi Hukuka Aykırıdır – 3

By |Kasım 4th, 2021|Tags: , , , , , , |

Karar Özeti: Uyuşturucu madde kullanma suçundan almış olduğu HAGB kararı

411, 2021

Danıştay: Kişisel Verileri Koruma Hakkının Özüne Dokunan Güvenlik Soruşturması İşlemi ve Bu İşleme Dayanarak Yapılan Uzman Erbaş Adaylığının Feshi İşlemi Hukuka Aykırıdır – 2

By |Kasım 4th, 2021|Tags: , , , , , , |

Karar Özeti:Hakkında dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine rağmen,  güvenlik

Yüksek Yargı Kararları

Yargı Kararları

Tüm Makaleler

ANAYASA MAHKEMESİ HAGB KARARLARINA KARŞI İTİRAZ KANUN YOLUNU ÖNGÖREN HÜKMÜ İPTAL ETTİ

By |Eylül 24th, 2022|

Anayasa Mahkemesi 23.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/121 Esas, 2022/88 Karar Sayılı ve 20.07.2022 Tarihli kararı ile Ceza Mahkemelerince verilen “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararlarına karşı “itiraz” kanun yoluna başvurulmasını öngören Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231.maddesinin

Danıştay: Jandarma Uzman Çavuşların “kendisinden istifade edilememe” nedeniyle sözleşmesinin feshedilebilmesi için istifade edilememe halinin somut olarak ortaya konulması gereklidir.

By |Ocak 20th, 2023|

Danıştay; telefonla yapılan çağrının ve tutulan tutanağın, disiplin soruşturması kapsamında savunma istemi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve Anayasa ile teminat altına alınan savunma hakkının kısıtlanması suretiyle tesis edilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.

By |Ocak 20th, 2023|

Load More Posts
Hızlı Arama yeri

Disiplin Hukuku Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Go to Top