DİSİPLİN HUKUKUNA İLİŞKİN YARGI KARARLARI
DİSİPLİN HUKUKU .COM AVUKAT YALÇIN TORUN İLETİŞİME GEÇ TÜM YAZILAR
Avukat Yalçın Torun2023-01-16T13:59:21+00:00

DUYURU VE HABERLER

Disiplin Soruşturması Raporu Örnek Formatı

By |Mayıs 11th, 2023|

Disiplin Soruşturması Kapsamında Tanzim Edilen Bilgi Alma Tutanağı Örneği

By |Mayıs 11th, 2023|

Disiplin Soruşturması Kapsamında Disiplin Soruşturmacısı Görevlendirme Yazısı

By |Mayıs 2nd, 2023|

Disiplin Soruşturması Kapsamında Örnek Disiplinsizlik Tespit Tutanağı / Disiplinsizlik Öğrenme Tutanağı

By |Mayıs 2nd, 2023|

Uzman Erbaş Olan Davacının Sözleşmesinin Feshedilmesi İşleminin İptaline İlişkin Emsal Danıştay Kararı

By |Nisan 17th, 2023|

Yeni Kanun Teklifinin Kabul Edilmesi Halinde Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu İle Sözleşmeli Er Ve Erbaş Kanunu’nda Yapılacak Önemli Değişiklikler

By |Nisan 4th, 2023|

Anayasa Mahkemesi’nin Mobbing(Psikolojik Taciz) Hakkında Verdiği Kararda Dikkat Çeken Detaylar

By |Mart 31st, 2023|

Kolluk Disiplin Mevzuatına Göre Disiplin Amiri Bizzat Disiplin Soruşturması Yapmışsa ve Cezalandırılan Personel Yapılan Soruşturmanın Tarafsız Olarak Yürütülmediğini Düşünüyorsa Neler Yapabilir ?

By |Mart 28th, 2023|

Disiplin soruşturmasına başlanmasına ve disiplin cezalarının verilmesine yönelik zamanaşımı süreleri nelerdir?

By |Mart 24th, 2023|

Usulüne Uygun Olarak Disiplin Soruşturması Yapılmaması Gerekçesi İle İptal Edilen Disiplin Cezasına İlişkin Mahkeme Kararı

By |Mart 17th, 2023|

Hagb Kararı Verilmesi ve Bu Kararın Memuriyete Etkisi

By |Mart 17th, 2023|

Görevden Uzaklaştırılan Kolluk Personelinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

By |Mart 15th, 2023|

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARDAN KARAR ÖRNEKLERİ

2204, 2022

Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verilemez.

By |Nisan 22nd, 2022|Tags: , , , , |

Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verilemez. Danıştay; Disiplin cezalarında

2204, 2022

Disiplin cezalarında lehe olan kanun hükmü uygulanır.

By |Nisan 22nd, 2022|Tags: , , , , , |

Disiplin cezalarında lehe olan kanun hükmü uygulanır. Danıştay; Disiplin cezalarında

2103, 2022

Yerel İdare Mahkemesince, Yargıtay Kararıyla Göreve İade Edilen Personelin Açıkta Geçen Sürelere Ait Özlük Haklarının İade Edilmemesine Yönelik İdari İşlemin İptaline Karar Verilmiştir.

By |Mart 21st, 2022|Tags: , , , , , |

DAVACI : VEKİLİ : AV. YALÇIN TORUN (e-tebligat) DAVALI :

2102, 2022

Hukuka aykırı işlem nedeniyle atanmayan memurun , mahkeme kararı ile atanması sonrası özlük hakları iade edilmeli ve derece ile kademesi emsalleri düzeyine getirilmelidir.

By |Şubat 21st, 2022|Tags: , , , , , |

Hukuka aykırı işlem ile devlet memurluğuna atanmayan personelin , mesleğe

1001, 2022

Disiplin soruşturmasının  bağımsız ve tarafsız  bir soruşturmacı tarafından usulüne uygun bir şekilde yürütülmemesi nedeniyle tesis edilen disiplin cezasının iptali

By |Ocak 10th, 2022|Tags: , , , |

KARAR ÖZETİ: Disiplin soruşturmasının  bağımsız ve tarafsız  bir soruşturmacı tarafından

401, 2022

29.12.2021 tarihinde www.sgkrehberi.com’da ”Yasak aşk iddiası ile sözleşmesi feshedilen infaz koruma memuru ile ilgili sürpriz karar!” başlığıyla yayınlanan Danıştay 12. Dairesi kararı

By |Ocak 4th, 2022|Tags: , , , |

KARAR ÖZETİ: Danıştay 12. Dairesi yasak aşk iddiası üzerine sözleşmesi

2812, 2021

Güvenlik Soruşturmasında ve Arşiv Araştırmasında Özel Hayatın Gizliliği Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin İddianın Kabul Edildiğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı (Başvuru Numarası: 2018/26461)

By |Aralık 28th, 2021|Tags: , , , , |

KARAR ÖZETİ: Anayasa Mahkemesinin; 2018/26461 başvuru numaralı, güvenlik soruşturmaları ve

712, 2021

Uyuşturucu Madde Kullanmak suçu nedeniyle verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması durumunda Güvenlik Soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması işleminin kişisel verilerin korunması kapsamında hukuka aykırı olduğuna ilişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı aşağıdadır.

By |Aralık 7th, 2021|Tags: , , , , |

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI)                                           : ...   VEKİLİ                                                 : Av.Yalçın

411, 2021

Danıştay: Kişisel Verileri Koruma Hakkının Özüne Dokunan Güvenlik Soruşturması İşlemi ve Bu İşleme Dayanarak Yapılan Uzman Erbaş Adaylığının Feshi İşlemi Hukuka Aykırıdır – 3

By |Kasım 4th, 2021|Tags: , , , , , , |

Karar Özeti: Uyuşturucu madde kullanma suçundan almış olduğu HAGB kararı

411, 2021

Danıştay: Kişisel Verileri Koruma Hakkının Özüne Dokunan Güvenlik Soruşturması İşlemi ve Bu İşleme Dayanarak Yapılan Uzman Erbaş Adaylığının Feshi İşlemi Hukuka Aykırıdır – 2

By |Kasım 4th, 2021|Tags: , , , , , , |

Karar Özeti:Hakkında dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine rağmen,  güvenlik

Yüksek Yargı Kararları

Yargı Kararları

Tüm Makaleler

Kolluk Personelinin CİMER’e Yaptığı Başvuru Sonrasında Usulsuz Müracaat Nedeniyle Almış Olduğu Disiplin Cezasının Hukuka Aykırı Olduğuna Dair Bölge İdare Mahkemesi Kararı

By |Mayıs 16th, 2023|

TORUN HUKUK BÜROSU Av.Yalçın TORUN Kızılırmak Mah. 1071 Plaza 1443. Cad.NO:25/B Blok, Daire 27 Tel/Fax:0312 432 56 78 torunhukukburosu@gmail.com Çankaya/ANKARA İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN (DAVALI) : ... Kaymakamlığı -UETS[35756-86578-59710] VEKİLİ : Av.... KARŞI TARAF (DAVACI) :

Load More Posts
Hızlı Arama yeri

Disiplin Hukuku Bülteninin İlk Sayısı Çıktı

Go to Top